A római katolikus egyház fő feladati közé tartozik Dunaújvárosban is egyrészt Isten irgalmának megmutatása és kiárasztása a világ felé, másrészt az emberek üdvözítése. Ezen „örök érvényű” célkitűzések függetlenek attól, hogy van-e éppen járvány, vagy nincs. Minden további szabadon vállalt feladat ezekből ered, és ezekhez tér vissza.
Ebből a két fő feladatból három nagyobb feladatellátási csoport adódik: ezek közé tartozik egyrészt a tanítói feladat (pl. a hit tanítása az embereknek), másrészt a megszentelői feladat (pl. a szentségek és a szentelmények kiszolgáltatása), harmadrészt a kormányzói vagy pásztori feladat, amely tulajdonképpen a Krisztushívők állandó közösségének gondozását és irányítását jelenti.


A feladatok ellátását a plébániai közösségek szolgálati módjai (mint sajátos plébániai tevékenységek) segítik: ezek közé tartozik – többek között – az ifjúság és a családok segítése vagy éppen a nagytemplom alatt található Pentele Római Katolikus Karitász szeretetszolgálata.
Éppen ezért az alábbiakban a fenti szolgálati módok közül azokból említünk néhányat, amelyekkel itt helyben tudja segíteni a katolikus közösség az időseket, a családokat, a gyermekeket, a járvány idején és az azt követő talpra állásban.

Ki kér, kapni fog; ki keres talál, s a zörgetőnek megnyitnak.

A Krisztushívők állandó közösségét jellemzi, hogy hitüket közösségben élik meg, tevékenységüket közösségben fejtik ki. A járványügyi vészhelyzetben ugyan a nyilvános római katolikus liturgia, valamint a plébánián a személyes ügyfélfogadás szünetel, az ügyek azonban telefonon vagy e-mail útján továbbra is intézhetőek: a plébániai irodavezető a 30/459-9930, Baltási Nándor plébános atya a 30/335-6417, Szeleczky Csaba káplán atya a 30/677-6550 telefonszámon elérhető, ezen felül a plébános az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen is kereshető. Levélben üzenet a nagytemplom Szórád Márton út felőli postaládájába is bedobható.

Ott van az Isten mindenütt, ahol él a szeretet.

A Pentele Katolikus Caritas Alapítvány 1993-ban alakult dunaújvárosi szeretetszolgálat, alapítója a Dunaújváros Római Katolikus Plébánia. Működése az alapítástól folyamatos, fizetett alkalmazottjai nincsenek, önkéntesekkel valósítja meg céljait.
Elsősorban személyes kapcsolattartással, ruhaadományokkal és élelmiszerrel segíti a rászoruló embereket. Központi helyisége a Krisztus Király Főtemplom aljában található. A saját hatáskörben lebonyolított gyűjtések mellett, főként az országos karitász és az Élelmiszerbank által szervezett bolti akciók során, évente többször történik tartós élelmiszer továbbítása a nyilvántartásban szereplő rászorulók részére.
Ezen felül a dunasori nyugdíjas házban imaórára, szentmisére kísérik a betegeket. Húsvétkor és karácsonykor hagyományos látogatások történnek a dunaújvárosi nyugdíjas otthonokban és az önkormányzati fenntartású hajléktalan szállón.
A járványügyi vészhelyzet éppen a nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtés kellős közepén érte a dunaújvárosi Karitász szervezetet. Mivel a Krisztus Király templomban nem tudnak fogadni a vészhelyzet alatt tárgyi adományokat (élelmiszert, ruhát), pénzadománnyal lehet segíteni jelenleg a helyi karitászcsoportot, az alábbi számlaszámon: Pentele Katolikus Caritas Alapítvány 11736037-20542366, a megjegyzés rovatba feltüntetendő a "nagyböjti élelmiszergyűjtésre" közlemény. Fontos tudni az itt gyűlő pénzeszközökről, hogy azok nem kerülnek központosításra, hanem teljes egészében helyben történik a felhasználása, a járvány alatt is, és annak elmúltával is.
Mint arra Ferenc pápa a Magyar Katolikus Püspökkari Konferencia dunaújvárosi templomokban is korábban ismertetett – ma is időszerű – körlevelében rámutatott: „Ma is fontos minden jóakaratú embert meghívni arra, hogy javaiból továbbadjon valamit a nélkülözőknek. Az ilyen adomány egy igazságosabb világ felépítésében való személyes részvétel formája. A felebaráti szeretetnek megfelelő megosztás az embert emberibbé teszi, a felhalmozás viszont azzal fenyegeti, hogy csúffá válik, mivel önzésébe zárkózik. A gazdaság strukturális dimenzióin szabad és kell is, hogy túllépjünk.”

Jertek, Atyám áldottai, és vegyétek az országot.

Ami a legfiatalabbakat illeti: a római katolikus hitoktatás a dunaújvárosi általános iskolákban folyamatosan elérhető, a plébánia hittanosainak száma a városban nem kevés, meghaladja a 300 főt. Ezen kívül életre hívott a plébánia egy zarándokcsoportot a gyermekek számára, akiknek évente minimum négy zarándoklatot szerveznek. Karácsonykor pásztorjátékot adnak elő a gyermekek, melyre már egy hónappal előtte lelkesen készülnek. Ezen kívül van plébániai hittan, diákmise, ministránsoktatás és óvodai hitoktatás is, valamint virágoskert gondozó gyermekközösség.
Minden nyári szünetre szervez a plébánia 5 napos vakációs hittantábort: voltak már az elmúlt években Baján, Balatonszemesen, Esztergomban és Balatonalmádi-Káptalanfüreden is.
Jelen járványügyi helyzetben is folyamatos a hit-és erkölcstan oktatása, amit digitálisan oldanak meg a hitoktatók. Sajnos az egyéb fakultatív programokat fel kellett függeszteni bizonytalan időre, de a nyári gyermektábor szervezése zajlik: a járványügyi vészhelyzet elmúltával a balatonakarattyai Honvéd Üdülő várja majd augusztus közepén a dunaújvárosi gyermekeket teljes ellátással, saját stranddal és saját balatoni csúszdával. Ennek megvalósításához a plébánia már fél millió Ft pályázati támogatást elnyert, enyhítendő a szülők anyagi terheit.

A Pentele Katolikus Caritas Alapítvány tevékenységéről készült néhány korábbi kép – többek között – az alábbi elérhetőségeken tanulmányozható:

https://www.duol.hu/kozelet/helyi-kozelet/amit-on-kiszelektal-masnak-kincset-er-2470235/

http://www.dunaujvarosiplebania.hu/index.php/9-hirek-2016/44-almaosztas-az-altemplomban

image 001

 

http://www.dunaujvarosiplebania.hu/index.php/9-hirek-2016/41-ingyenes-ruhaosztast-tartott-a-dunaujvarosi-karitasz-csoport

image002

http://www.dunaujvarosiplebania.hu/index.php/9-hirek-2016/86-tartos-elelmiszert-gyujtottunk

image003

A plébánia család- és gyermekvédelmi tevékenységéről készült néhány korábbi kép – többek között – az alábbi elérhetőségeken tanulmányozható:

http://www.dunaujvarosiplebania.hu/index.php/9-hirek-2016/133-dunaujvarosi-hittanosok-vakacios-tabora-balatonalmadi-kaptalanfureden

image005

http://www.dunaujvarosiplebania.hu/index.php/9-hirek-2016/132-csaladi-nap-a-dunaujvarosi-plebania

image006

http://www.dunaujvarosiplebania.hu/index.php/9-hirek-2016/104-majd-egy-hetig-esztergomban-nyaraltak-a-dunaujvarosi-katolikus-hittanos-gyermekek

image007

http://www.dunaujvarosiplebania.hu/index.php/9-hirek-2016/82-nagyszulok-zarandoklata-alsoszentivanon

image008

http://www.dunaujvarosiplebania.hu/index.php/9-hirek-2016/78-balatonszemesen-taboroztunk

image009

Tisztelettel kérjük a Dunaújvárosi Sajtóorgánumokat és Hírcentrumokat, hogy a fent részletezett információknak lehetőségükhöz mérten publicitást (hírértéket) adni szíveskedjenek a dunaújvárosi közvélemény tájékoztatása érdekében.

A fentebb leírtakról – szükség esetén – további információt Baltási Nándor dunaújvárosi plébános atya nyújt a Dunaújvárosi Sajtóorgánumok és Hírcentrumok számára az alábbi elérhetőségein:
Mobil: 06-30-335-64-17
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Dunaújváros, 2020. márc. 26.

Köszönettel:

dr. Fekete Gábor Lajos - kántor/orgonista - sajtóreferens s.k.
(Dunaújváros Római Katolikus Plébánia)

Dunaújvárosi Római Katolikus Plébános (Baltási Nándor) megbízásából.